Nova kolekcija „FERRUM“

Kada smo tražili inspiraciju za najnoviju kolekciju nameštaja nije trebalo putovati daleko. Justinijana Prima poznatiji kao Caričin Grad, jedan od najznačajnijih ranovizantijskih gradova iz 6. veka pružio je svoje temelje sve do čvrstih konstrukcija naših stolova, dok je elegancija objekata rimsko-grčkog stila utkana u prefinjene oblike stolica.

Postojanost je dala ime kolekciji, FERRUM komunicira trajanje snažno kao gvožđe kovano u radionicama starih vizantijskih kovača. Svaki pojedini artikal iz kolekcije nosi ime umetnika i ličnosti povezanih sa teritorijama koje su vekovima pripadale sferi uticaja drevnog Rima.

Lokalitet Caričin Grad je, zahvaljujući svojoj ustanovljenoj crkvenoj i vojnoj arhitekturi, urbanom planiranju, gradnji kuća i velelepnim ostacima materijalne kulture, značio dostignuće ranovizantijske civilizacije koja je počivala na rimsko-grčkoj tradiciji i predstavljao je crkveni, administrativni i vojni centar i episkopsko sedište Ilirske provincije Iustinijane Prime. Po zapisima Prokopija iz 545. godine, car Justinijan je sagradio Justinijanu Primu kao ”grad koji je vredan metropole čitavog regiona”, koji je postao glavni grad Dardanije, sa brojnim crkvama, magistratskim rezidencijama, odlično snabdevenim pijacama, trgovima, fontanama, ulicama i prodavnicama.

Ruševine fortifikacija, ulica sa porticima, bazilika, javnih i privatnih građevina odaju nekadašnji izgled grada i odraz su dostignuća paleovizantijske civilizacije, nastale na grčko-rimskim tekovinama.

Na tragu ove inspiracije foto sesija nove kolekcije se odigrala jednog predivnog sunčanog dana upravo na ovom izvanrednom mestu - svedoku slavne prošlosti.